Bộ sưu tập: Yixing wu hui

1 sản phẩm

  • Siyutao Teapot Sea wave (海浪) Yixing teapot 100ml authentic yixing DiCaoQing wu hui (捂灰) full handmade

    Name:  Sea wave (海浪)  volume: 100ml  filter: 8 holes material: aged 23 years rarely Yixing ZiSha (purple sand) dicaoqing wu hui (捂灰)  full handmade clay is made...

    Giá thông thường $450.00 USD
    Giá bán $450.00 USD Giá thông thường
    Giảm giá Đã bán hết