Bộ sưu tập: Master RenWei (任伟) art work

Master RenWei (任伟) art work

11 sản phẩm

 • Siyutao artwork 喜上眉梢 Magpies and plum trees Teapot

  Giá thông thường $2,100.00 USD
  Giá bán $2,100.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Yixing teapot Yixing zisha Qing duan ni 180ml famous artist Ren Wei

  Giá thông thường $2,100.00 USD
  Giá bán $2,100.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Yixing teapot Yixing zisha dahongpao clay full handmade 200ml famous artist RenWei

  Giá thông thường $2,100.00 USD
  Giá bán $2,100.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Siyutao art piece the bloom teapot 170ml

  Giá thông thường $2,000.00 USD
  Giá bán $2,000.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Qing Xiang (清香) Yixing Teapot 110ml Gu Fa Lian Ni (Most Archaic Clay Forming) Lao Duan Ni clay full handmade by artist Ren Wei

  Name: Qing Xiang (清香) (清香 means the lotus is full of fragrance) Volume:110ml Filter: Half ball 7 holes Excellent water flow Material: Authentic Yixing purple sand Lao Duan Ni clay Clay...

  Giá thông thường $1,742.00 USD
  Giá bán $1,742.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Pumpkin (南瓜) yixingteapot 180ml full handmade by famous artist RenWei (任伟) lao zhu ni clay

  Name:  pumpkin (南瓜) volume: 180ml filter:half ball 7 holes material: this is a rare Yixing ZiSha (purple sand) lao zhu ni  clay taht was aged 22 years...

  Giá thông thường $900.00 USD
  Giá bán $900.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Pumpkin (南瓜) yixingteapot 100ml full handmade famous artist RenWei (任伟)

  Name:  pumpkin (南瓜) volume: 100ml or 130ml or 170ml filter:7 holes material: this is a rare Yixing ZiSha (purple sand) yellow zhu ni  clay taht was aged...

  Giá thông thường $1,000.00 USD
  Giá bán $1,000.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Water stone (时来运转) 120ml Gu Fa Lian ni (Most Archaic Clay Forming) duan ni clay full handmade famous artist RenWei (任伟)

  Name: water stone (时来运转) Artist: China national assistant artist  (助理工艺美术师) Ren Wei (任伟)volume: 120mlfilter: a lot of  holesmaterial: aged 23 years rarely Yixing ZiSha (purple sand) Qing duan ni clay...

  Giá thông thường $889.00 USD
  Giá bán $889.00 USD Giá thông thường $800.00 USD
  Giảm giá Đã bán hết

 • Lian zi (莲子) 130ml Gu Fa Lian ni (Most Archaic Clay Forming) Di Cao Qing clay full handmade by famous artist RenWei (任伟)

  Name: lian zi (莲子) Artist: China national assistant artist  (助理工艺美术师) Ren Wei (任伟)volume: 130mlfilter:  8 holesmaterial: aged 32 years Yixing ZiSha (purple sand) Di Cao Qing clay from HuangLong...

  Giá thông thường $700.00 USD
  Giá bán $700.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết

 • Siyutao Teapot The XiaoYing 笑樱 ,80ml &95ml, Full handmade by master artist Wei Ren 任伟, Gu Fa Lian ni (Most Archaic Clay Forming) Golden yellow DuanNi clay aged 32 years

  This is an excellent full handmade teapot with excellent yixing zisha Golden yellow DuanNi clay then fired in the low temperature kiln. This is a traditional classic...

  Giá thông thường $600.00 USD
  Giá bán $600.00 USD Giá thông thường $540.00 USD
  Giảm giá Đã bán hết

 • Siyutao Teapot Sea wave (海浪) Yixing teapot 100ml authentic yixing DiCaoQing wu hui (捂灰) full handmade

  Name:  Sea wave (海浪)  volume: 100ml  filter: 8 holes material: aged 23 years rarely Yixing ZiSha (purple sand) dicaoqing wu hui (捂灰)  full handmade clay is made...

  Giá thông thường $450.00 USD
  Giá bán $450.00 USD Giá thông thường
  Giảm giá Đã bán hết